WARIS PERKASA PONDOK

PONDOK IALLAH KUBU AGAMA YANG MELAHIRKAN ABID,ALIM,JUNDIY.

Dengan Nama Allah


PERKASA PONDOK

PONDOK IALLAH KUBU AGAMA.MELAHIRKAN ABID,ALIM,JUNDIY.